ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Μέσα στα 60 χρόνια πορείας μας στον χώρο της κατασκευής έχουμε  καταφέρει να αναπτύξουμε ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών   σε όλη την επικράτεια.

Η τεχνική πληρότητα μας σε συνδυασμό με την συνδρομή του δικτύου συνεργατών μας, σας παρέχει συμβουλές και κάθε τεχνική υποστήριξη σε:

• Πολεοδομικά και νομικά θέματα

• Θέματα Τεχνικών κανονισμών

• Θέματα στατικής ασφαλείας των κτιρίων

• Διαχείριση χρονικής και οικονομικής παρακολούθησης έργων

• Θέματα εκτίμησης ακινήτων και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία