ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη του πίνακα χιλιοστών για σύνταξη συμβολαίων οριζόντιας ιδιοκτησίας.