ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η μελετητική και κατασκευαστική εταρεία Papamanolis Development αναλαμβάνει:

ΜΕΛΕΤΕΣ εμπορικών κέντρων

ΜΕΛΕΤΕΣ μονοκατοικιών

ΜΕΛΕΤΕΣ γραφείων,εργοστασιακών εγκαταστάσεων & επαγγελμ. χώρων

ΜΕΛΕΤΕΣ πολυκατοικιών και κτιριακών συγκροτημάτων

Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπόνηση της μελέτης με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτίσματος με το υπάρχον φυσικό και οικιστικό περιβάλλον του και με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη. Η εταιρεία πριν από κάθε μελέτη εξετάζει αναλυτικά:

τις ανάγκες  και τις επιθυμίες του μελλοντικού ιδιοκτήτη,

τις ιδιαιτερότητες του οικοπέδου

τις σύγχρονες τάσεις λειτουργικότητας και αισθητικής

Κατόπιν διερευνά όλες τις πιθανές λύσεις που απαντούν σε αυτές, ώστε να παρουσιάσει στον πελάτη όλες τις εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν διεξοδικά, με σκοπό να επιλεγεί αυτή που ικανοποιεί τις προτιμήσεις και τον οικονομικό προϋπολογισμό του πελάτη. Η μελετητική και κατασκευαστική εταιρεία Papamanolis Development δίνει μεγάλη σημασία στην συνεργασία με τον πελάτη προσφέροντάς του μεγάλη ποικιλία λύσεων για να μπορέσει ο ίδιος να δει καθαρά τις πραγματικές του ανάγκες και να συνειδητοποιήσει αυτό που του αρέσει, αλλά και αυτό που μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο που θέλει να διαθέσει. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή αρχιτεκτονική λύση, που όμως δεν θα κρύβει υπερβάσεις προϋπολογισμού στη συνέχεια.

Η εταιρεία μέσα από έναν λεπτομερή σχεδιασμό δίνει έμφαση στις δυνατότητες του κτιρίου για ποιότητα κατοίκησης πάντα σε συνδυασμό με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του επιθυμητού κόστους τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.  

Η μελετητική και κατασκευαστική εταιρεία Papamanolis Development επίσης προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των ενεργειακών αναγκών, αξιοποιεί την βιοκλιματική αρχιτεκτονική για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και υπαίθριων χώρων. Αναλαμβάνει μελέτες αξιοποίησης φυσικών πηγών ενέργειας, τεχνικές φυσικού φωτισμού, ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ πχ φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κλπ. Προσδιορίζει την ενεργειακή απόδοση του υπό μελέτη κτιρίου με χρήση κατάλληλου λογισμικού υπολογιστών, με στόχο τη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου δόμησης και τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κελύφους με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό.

Αναλυτικότερα η Papamanolis Development αναλαμβάνει όλες τις επί μέρους μελέτες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός έργου:

 • Προμελέτες
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Μελέτες εσωτερικών χώρων
 • Μελέτες περιβάλλοντος χώρου
 • Τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά
 • Εδαφοτεχνικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης  ****
 • Μελέτες χρονικού προγραμματισμού
 • Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτες καυσίμου αερίου
 • Μελέτες εφαρμογής
 • Μελέτες θέρμανσης
 • Μελέτες κλιματισμού

*** Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825, ΦΕΚ 407/9-4-2010, η ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ είναι υποχρεωτική για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε νέας οικοδομής ή ριζικής επισκευής – ανακαίνισης υπαρχόντων κτιριακών κελυφών.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ κτιρίων έχουν σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική. Η ενεργειακή αυτή στρατηγική βασίζεται στις αρχές της βελτιστοποιημένης ενεργειακά αρχιτεκτονικής, και στην ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Τα συστήματα αφορούν το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ του κτιρίου υπολογίζεται τελικά κάνοντας τη χρήση Αναγνωρισμένου Λογισμικού.