ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

 

Ο κανονισμός της  πολυκατοικίας είναι το συμβολαιογραφικό έγγραφο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά την εύρυθμη λειτουργία ενός κτιριακού συγκροτήματος.  Σε αυτό προσχωρούν όλοι οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς της ιδιοκτησίας τους ή των μισθωτηρίων. 

H Papamanolis Development διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε καταρτίσεις κανονισμών, αναλαμβάνει την σύνταξη κανονισμών οι οποίοι εξασφαλίζουν την μελλοντική αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων της πολυκατοικίας, κατοχυρώνοντας τους ακόμη και για την παραμικρή λεπτομέρεια.