ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Η υλοποίηση στο χώρο των συντεταγμένων των σημείων, διευθύνσεων, καμπύλων, αξόνων, επιπέδων ενός τεχνικού έργου ή μιας μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί, αποτελεί την χάραξη του οικοπέδου.

Η Papamanolis Development αναλαμβάνει χαράξεις στο έδαφος για :

  ·   Τεχνικά έργα (οδοποιίες, κτίρια, μεταλ. Κατασκευές, εκσκαφές κλπ)

 ·  Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας

 ·  Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων

 ·     Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, πεζοδρομίων κλπ.

 ·     Χάραξη φωτοβολταϊκών συστημάτων