ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η εκτίμηση ακινήτων αφορά την εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως:

Tα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής

Tα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή, καθώς και πρόσφατες συναλλαγές – αγοραπωλησίες ακινήτων στη συγκεκριμένη περιοχή.

 Η Papamanolis Development αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου του πελάτη της, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου, της περιοχής συνυπολογίζοντας παράλληλα τις συνθήκες της τρέχουσας αγοράς.