ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η αποτύπωση γίνεται με την υλοποίηση των συντεταγμένων όλων των σημείων. Με απλά λόγια η αποτύπωση είναι η απεικόνιση της γήινης επιφάνειας στην οποία έχουν σημειωθεί οι παρεμβάσεις που έχει κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν. 

Οι αποτυπώσεις που αναλαμβάνει η Papamanolis Development  είναι οι εξής:

• Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων (ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΕΣ)

• Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων αστικών και αγροτ. περιοχών και δικτύων

• Αποτυπώσεις για πράξεις εφαρμογής και κτηματογράφησης

• Αποτυπώσεις μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και διατηρητέων κτιρίων

•  Υψομετρικές μελέτες

• Τρισδιάστατη απεικόνιση του εδάφους – Ψηφιακό μοντέλο εδάφους

• Βυθομετρικές μελέτες

• Έλεγχος μικρομετακινήσεων τεχνικών έργων

• Αποτυπώσεις οδοποιίας, σήραγγες, κλπ

• Υπολογισμός όγκων