ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

 

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ αποτελεί την ιδανική λύση για τον ιδιοκτήτη οικοπέδου, ο οποίος δεν διαθέτει το κεφάλαιο για ανέγερση οικοδομής και θέλει να αξιοποιήσει τη γη του.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία οι ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ είναι συμβάσεις οικοδόμησης σύμφωνα με τις οποίες ο κατασκευαστής της οικοδομής δίνει ένα τμήμα της οικοδομής του αντιπαρεχόμενου οικοπέδου στον ιδιοκτήτη του, με αντάλλαγμα την δυνατότητα κατασκευής και εκμετάλλευσης του υπολοίπου οικοπέδου από τον κατασκευαστή. Πιο απλά η αντιπαροχή είναι το τμήμα της οικοδομής που λαμβάνει ως αντάλλαγμα, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου με βάση την παραπάνω σύμβαση. Πχ Έδωσε το οικόπεδό του και πήρε αντιπαροχή τέσσερα διαμερίσματα.

Ο ιδιώτης οικοπεδούχος, που ενδιαφέρεται να κτίσει το οικόπεδό του με αντιπαροχή και βρίσκεται στο στάδιο της επιλογής του κατασκευαστή πρέπει να έχει σαν κύρια κριτήρια επιλογής την αξιοπιστία, την εμπειρία του κατασκευαστή καθώς και την ποιότητα της κατασκευής και όχι μόνο το ποσοστό της αντιπαροχής, που συνήθως λανθασμένα προέχει κατά την λήψη των αποφάσεών του.

Η μελετητική και κατασκευαστική εταιρεία Papamanolis Development  αναλαμβάνει την ανέγερση κτιρίων με σύμβαση αντιπαροχής οικοπέδου και εγγυάται επιτυχημένες αντιπαροχές, που θα αξιοποιήσουν το οικόπεδό σας, διαθέτοντας το κύρος, την αξιοπιστία και την απαραίτητη τεχνογνωσία μιας τεχνικής εταιρείας που λειτουργεί πάνω από 60 χρόνια. 

Για μια επιτυχημένη ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ οικοπέδου υπάρχουν διάφοροι καθοριστικοί παράγοντες:

Η αξιοπιστία του κατασκευαστή που θα αναλάβει την ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ - ένας αφερέγγυος εργολάβος ή μια εταιρεία που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, ενδέχεται να παρατήσει την οικοδομή ατελείωτη και να δημιουργήσει πρόβλημα στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει το ιστορικό και το κύρος της εταιρείας που θα επιλέξει.

Η εμπειρία του κατασκευαστή σε προηγούμενες ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ.

Η ποιότητα κατασκευής των διαμερισμάτων που θα παραδοθούν ως αντάλλαγμα σύμφωνα με την ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ. 

Οι έξυπνες αρχιτεκτονικές λύσεις που εκμεταλλεύονται και το τελευταίο τετραγωνικό έτσι ώστε να κερδίζουν όλοι οι συμμετέχοντες στην αντιπαροχή (μπορεί να χαθούν αρκετά τετραγωνικά μέτρα σε άχρηστους διαδρόμους ή τεράστια κλιμακοστάσια εις βάρος των διαμερισμάτων αν ο αρχιτέκτονας δεν είναι έμπειρος).

Σωστή αξιοποίηση του οικοπέδου με τις καταλληλότερες επιλογές λύσεων για τις οποίες λαμβάνονται υπόψη η περιοχή και η ζήτηση για ακίνητα στην περιοχή αυτή, οι ιδιομορφίες του οικοπέδου αλλά και οι ανάγκες του ιδιοκτήτη οικοπέδου. Σαν παράδειγμα σε μια περιοχή που έχουν ζήτηση διαμερίσματα 80 τμ θα πρέπει να κατασκευαστούν στις αντιπαροχές αντίστοιχα διαμερίσματα και όχι πχ 200τμ που δεν θα μπορούν να βρουν αγοραστή.