ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Απευθυνθείτε στην εταιρεία Papamanolis Development για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σας. Έμπειροι μηχανικοί θα σας συμβουλεύσουν και θα κάνουν εύκολη τη διαδικασία για σας. Παρακάτω για πληροφόρησή σας μπορείτε να διαβάσετε τα βήματα της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Διαδικασία και προθεσμίες της τακτοποίησης

Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την υπαγωγή στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». Στη συνέχεια συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013 και το ηλεκτρονικό σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί από τον πολίτη.

Το τέλος καταβάλλεται (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα, η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Παράλληλα συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και που βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Μέσω πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης για όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του προστίμου. Για όσους επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού ως την 31/1/2013 (σε παλιές και σε νέες δηλώσεις) παρέχεται έκπτωση 10% στο σύνολο. Αναστέλλεται μέχρι 31/1/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμές οφειλές.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013 (τελευταία παράταση) μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών. 

Άρα συνοπτικά η τελευταία προθεσμία που έχει δοθεί είναι 31 Ιανουαρίου 2013 για την  υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

Αίτηση

Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, το οποίο ξεκινά από τα 500 ευρώ και κλιμακώνεται στα 1000 ή 2000 ευρώ, ανάλογα με το είδος της αυθαίρετης κατασκευής.

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.